Orthodontie

Wanneer een beugel?
Een beugel kan een oplossing bieden bij een orthodontische afwijking. Een orthodontische afwijking kan bijvoorbeeld te maken hebben met een verkeerde groei van de kaken of een verkeerde stand van de tanden en/of kiezen. Zo kan de onderkaak te veel of te weinig groeien, waardoor deze niet optimaal aansluit op de bovenkaak. De tanden en/of de kiezen kunnen bijvoorbeeld scheef staan, of er is te weinig of teveel ruimte tussen de tanden en kiezen. Vaak is een orthodontische afwijking een combinatie van zowel een verkeerde stand van de kaken als van een verkeerde stand van de tanden en kiezen. Een vaak voorkomend voorbeeld hiervan is een teveel naar voren gegroeide bovenkaak en het te ver naar voren staan van de boventanden als gevolg van duimen. Orthodontische afwijking kan ook aangeboren zijn zoals bijvoorbeeld de afwezigheid van één of meerdere tanden en/of kiezen.

Waarom een beugel?

Een beugel zorgt ervoor dat de tanden en kiezen netjes op een rij komen te staan. Dat draagt niet alleen bij aan het uiterlijk en de uitstraling maar ook aan de algemene gezondheid. Een regelmatig gebit met rechte tanden/kiezen zorgt ervoor dat u goed kunt bijten, kauwen, praten en poetsen en het gebit maakt meer kans om gezond te blijven. De tandarts kijkt bij iedere controle naar de stand van de tanden en kiezen en zal aangeven of, en wanneer, een beugel noodzakelijk is. Kinderen kunnen het best behandeld worden tussen het 10de en 15de  levensjaar. In deze periode kan tijdens de behandeling de kaakgroei nog beïnvloed worden en kan er gebruik gemaakt worden van de ruimte die ontstaat tijdens het wisselen van tanden en kiezen.
Houdt u er rekening mee dat een beugel voor uw kind niet door de basisverzekering wordt vergoed. U kunt hiervoor een aanvullende verzekering afsluiten. Steeds vaker kiezen ook volwassenen voor een beugel.
In het geval van noodzaak voor een orthodontische behandeling zullen we u doorverwijzen naar de orthodontist.
Orthodontisten zijn tandartsen die na een universitaire tandartsenopleiding nog een vierjarige specialistenopleiding aan de universiteit hebben gevolgd. Orthodontist is een wettelijk beschermde titel. Een tandarts mag een orthodontische behandeling uitvoeren, maar mag zichzelf geen orthodontist noemen.