Klachten

Niet tevreden, maak dit kenbaar
De tevredenheid van onze patiënten vinden wij heel belangrijk.
Indien u onvoldoende bent geïnformeerd of als een behandeling niet voldoet aan uw verwachtingen, maak dit kenbaar, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken.

Bel het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP)
Als u nog vragen heeft kunt u terecht bij (TIP), te bereiken via  telefoon 0900-2025012

Neem contact op met een klachtenfunctionaris
Komen we echt niet tot een oplossing, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging van tandartsen de KNMT, hij kan u verder helpen bij het afhandelen van uw klacht.