Algemene tandheelkunde is het planmatig verhelpen van algemene klachten en het bieden van periodieke gebitscontroles en gebitssaneringen met als doel: een duurzaam en fraai resultaat. Hieronder verstaan we: preventieve tandheelkunde, restauratieve tandheelkunde, pijnbehandeling, kroon- en brugwerk en het aanmeten en maken van protheses.